Chi tiết câu hỏi

Những chất có cùng công thức phân tử nhưng khác nhau về công thức cấu tạo dẫn đến tính chất khác nhau được gọi là gì ?

185

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11