Chi tiết câu hỏi

Tính số lượng đồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử ${C_5}{H_{10}}$.

207

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11