Chi tiết câu hỏi

Nhiệt phân hoàn toàn 4,48 lit khí metan ở 1500$^0C$, làm lạnh nhanh. Tính thể tích khí axetilen thu được ở đktc.

157

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11