Chi tiết câu hỏi

Cho các chất sau: pentan, isobutan, isopentan, etan. Chất nào tác dụng với $C{l_2}$ theo tỉ lệ mol 1:1 (askt) có thể thu được tối đa 3 dẫn xuất monoclo ?

169

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11