Chi tiết câu hỏi

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp 2 ankan thu được 0,25 mol khí $C{O_2}$. Tính số mol ${H_2}O$ thu được.

185

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11