Chi tiết câu hỏi

Isobutan bị tách hiđro tạo thành sản phẩm có công thức cấu tạo thu gọn như thế nào ?

2218

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11