Chi tiết câu hỏi

Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol nhôm cacbua thu được bao nhiêu mol khí metan ?

154

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11