Chi tiết câu hỏi

Thủy phân hoàn toàn a mol nhôm cacbua thu được 0,3 mol khí metan. Tính giá trị của a.

317

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11