Chi tiết câu hỏi

Tìm công thức chung của các chất trong dãy đồng đẳng ankan.

239

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11