Chi tiết câu hỏi

Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử ${C_5}{H_{12}}$ ?

258

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11