Chi tiết câu hỏi

Khi clo hóa metan thu được một sản phẩm thế chứa 89,12% clo về khối lượng. Xác định công thức của sản phẩm thu được.

987

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11