Chi tiết câu hỏi

Cho hỗn hợp 2 ankan A và B ở thể khí, có tỉ lệ số mol trong hỗn hợp là nA : nB = 1 : 4. Khối lượng phân tử trung bình là 52,4. Xác định công thức phân tử của hai ankan A và B.

1620

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11