Chi tiết câu hỏi

Một hiđrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo tỉ lệ mol 1 : 1 tạo sản phẩm có thành phần khối lượng clo là 45,223%. Xác định công thức phân tử của X.

307

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11