Chi tiết câu hỏi

Đốt cháy hoàn toàn V lít (đktc) hỗn hợp X gồm $C{H_4}$, ${C_2}{H_4}$ thu được 0,15 mol $C{O_2}$ và 0,2 mol ${H_2}O$. Tính giá trị của V.

266

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11