Chi tiết câu hỏi

Một hợp chất hữu cơ A có công thức đơn giản nhất là ${C_3}{H_2}Br$ và phân tử khối là 236 đvC. Xác định công thức phân tử của A.

229

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11