Chi tiết câu hỏi

Đun nóng 2,3 gam toluen với dung dịch $KMn{O_4}$ dư thu được axit benzoic. Sau khi phản ứng kết thúc, tính khối lượng axit benzoic tạo thành.

450

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11