Chi tiết câu hỏi

 Xác định kết tủa thu được khi cho kim loại Ba vào dung dịch $MgC{l_2}$.

274

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 12