Chi tiết câu hỏi

Điện phân hoàn toàn dung dịch NaCl (có màng ngăn xốp) thu được dung dịch chứa chất tan nào?

269

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 12