Chi tiết câu hỏi

Tiến hành điện phân dung dịch NaCl (có màng ngăn xốp) đến khi nước bắt đầu điện phân ở cả hai điện cực thì dừng lại. Khí nào thu được ở anot?

269

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 12