Chi tiết câu hỏi

Cho hàm số $y = x\tan x.$ Tính $y''\left( {\frac{\pi }{4}} \right).$

208

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 11