Chi tiết câu hỏi

Cho hàm số $y = {\sin ^4}x + {\cos ^4}x.$ Tính $y''\left( {\frac{\pi }{2}} \right).$

263

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 11