Chi tiết câu hỏi

Cho hàm số $y = {\cos ^2}2{\rm{x}}$. Tính giá trị của biểu thức: $S = y''' + 16y' + 16y - 8.$

220

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 11