Chi tiết câu hỏi

Tính đạo hàm cấp n của $y = \frac{3}{{x + 1}}$ với $x \ne - 1.$

238

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 11