Chi tiết câu hỏi

Cho hàm số $f(x) = \frac{1}{2}{x^4} - {{\rm{x}}^3} + 7{\rm{x}} + 2016$. Giải bất phương trình $f'''(x) > 2.$

257

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 11