Chi tiết câu hỏi

Trong câu thơ “Chiều mẹ về, cỏ đã quang vườn”, từ “quang” có nghĩa là “sạch, hết vướng víu”. Câu thơ muốn nói, bạn nhỏ đã dọn vườn sạch sẽ.
Từ “quang” với nghĩa trên thường dùng trong các cách nói khác như :
- Trời quang mây tạnh
- Vườn cây quang hẳn đi.

336

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 3