Chi tiết câu hỏi

Trẻ em theo cách hiểu thông thường, chỉ trẻ con, trẻ nhỏ nói chung. Tuy nhiên, trẻ em là những người thuộc độ tuổi nào thì hiện nay pháp luật vẫn còn nhiều quy định khác nhau, chưa thống nhất.
Các từ ngữ chỉ trẻ em như :
Trẻ con, thiếu nhi, thiếu niên, nhi đồng, trẻ em, …

311

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 3