Chi tiết câu hỏi

Theo bài đọc "Hai bàn tay em", vì sao bé yêu hai bàn tay của mình ?

296

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 3