Chi tiết câu hỏi

Bài thơ “Truyện cổ nước mình” gợi cho em nhớ đến những truyện cổ nào thể hiện lòng nhân hậu của người Việt Nam ta ? Tìm thêm những truyện cổ khác ?

195

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 4