Chi tiết câu hỏi

Em hiểu hai câu thơ dưới đây như thế nào ?
Tôi nghe truyện cổ thầm thì
Lời cha ông dạy cũng vì đời sau.

278

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 4