Chi tiết câu hỏi

Ở bài đọc “Người ăn xin”, tại sao cậu bé không có gì cho ông lão mà ông lão lại nói “Như vậy là cháu đã cho lão rồi.” ?

269

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 4