Chi tiết câu hỏi

Cậu bé đã nhận được gì ở ông lão ăn xin ?

168

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 4