Chi tiết câu hỏi

Những từ dưới đây là từ đơn hay từ phức ?
- bù nhìn, bồ kết, bồ hóng, mặc cả, …
- xà phòng, cà phê, ra đi ô, mít tinh, căng tin,…

531

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 4