Chi tiết câu hỏi

Một số từ trong đó hai tiếng vừa có quan hệ về nghĩa, vừa có quan hệ về âm như: “đi đứng, tươi tốt, buôn bán, mặt mũi, hốt hoảng, nhỏ nhẹ”… thì xếp vào từ láy hay từ ghép ?

183

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 4