Chi tiết câu hỏi

Các từ : chôm chôm, ba ba, chuồn chuồn, cào cào, bươm bướm, se sẻ, châu chấu, bìm bịp, chẫu chàng, thằn lằn, thuồng luồng, tu hú, chèo bẻo, … có phải là từ láy không ?

1668

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 4