Chi tiết câu hỏi

Các từ như : bình minh, cần mẫn, chí khí, tham lam, bao biện, bảo bối, ban bố, căn cơ, hoan hỉ, hào hiệp, hào hoa, hào hùng, hào hứng, hữu hạn, hữu hình, … có phải từ láy không ?

199

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 4