Chi tiết câu hỏi

Ở bài “Từ ghép và từ láy”, bài 1, trang 39 sách Tiếng Việt lớp 4 (tập 1), các từ “bờ bãi, dẻo dai” có âm đầu giống nhau thì chúng có phải là từ láy không ?

202

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 4