Chi tiết câu hỏi

Các từ “buồn, vui, mừng” là động từ hay tính từ ?

293

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 4