Chi tiết câu hỏi

Các câu : Bạn Lan học rất giỏi ; Con chim hót rất hay ; Mẹ tôi nấu ăn rất ngon thuộc kiểu câu “Ai là gì?” hay “Ai thế nào?”

752

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 4