Chi tiết câu hỏi

Có phải các câu dưới đây thuộc kiểu câu “Ai thế nào?” không ?
Bạn Thanh bị ốm ; Con trâu bị què ; Ba em bị đau chân.

222

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 4