Chi tiết câu hỏi

Xác định câu rút gọn trong đoạn văn sau:
“Núi cao như đột ngột hiện ra chắn ngang trước mặt. Đã đến Phường Rạnh. Thuyền chuẩn bị vượt nhiều thác nước. Qua nhiều lớp núi, đồng ruộng mở ra”.

355

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7