Chi tiết câu hỏi

Xác định trạng ngữ trong câu sau:
“ Từ đó, oán nặng, thù sâu, hằng năm Thủy Tinh làm mưa gió, bão lụt, dâng nước đánh Sơn Tinh”
(“Sơn Tinh, Thủy Tinh”).

257

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7