Chi tiết câu hỏi

Việc tách trạng ngữ chỉ thời gian thành câu riêng trong câu dưới đây nhằm mục đích gì?
“Bố cháu đã hi sinh. Năm 72”. (Theo báo Văn nghệ)

255

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7