Chi tiết câu hỏi

Trong bài “Đức tính giản dị của Bác Hồ”, đức tính giản dị của Bác được thể hiện ở những phương diện nào?

210

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7