Chi tiết câu hỏi

Vì sao tác giả bài viết “Đức tính giản dị của Bác Hồ” coi cuộc sống của Bác Hồ là cuộc sống thực sự văn minh?

178

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7