Chi tiết câu hỏi

Trong đoạn văn sau, câu nào là câu bị động?
“Từ thuở nhỏ, Tố Hưu đã được cha dạy làm thơ theo những lối cổ. Bà mẹ Tố Hữu là con một nhà nho, thuộc nhiều ca dao, dân ca xứ Huế và rất giàu tình thương con. Tố Hữu mồ côi mẹ từ năm 12 tuổi và một năm sau lại xa gia đình vào học trường Quốc học Huế”.
(Nguyễn Văn Long)

211

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7