Chi tiết câu hỏi

Tại sao Hoài Thanh lại nói: “Văn chương sẽ là hình dung của sự sống muôn hình vạn trạng”?
(“Ý nghĩa văn chương”)

267

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7