Chi tiết câu hỏi

Tại sao Hoài Thanh trong “Ý nghĩa văn chương” lại nói: “Văn chương còn sáng tạo ra sự sống”?

207

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7