Chi tiết câu hỏi

Cụm từ “Những trò lố” trong nhan đề tác phẩm “Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu” được dùng với dụng ý gì?

221

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7