Chi tiết câu hỏi

Theo bài “Ca Huế trên sông Hương”, tại sao có thể nói: nghe ca Huế là một thú tao nhã?

276

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7