Chi tiết câu hỏi

Nhân vật Sùng bà trong vở chèo “Quan Âm Thị Kính” tiêu biểu cho loại nhân vật nào trong chèo?

433

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7